Aan ’t einde van de regenboog
Nieuwe single-CD van Benny Neyman van zijn laatste album ONVERWACHT is UITVERKOCHT
.

Omdat Benny sinds zijn overlijden op 7 februari jl. werkelijk geen seconde uit mijn gedachten is en ik hem in al zijn hoedanigheden mis, wil ik vandaag op 9 juni 2008 (de dag dat Benny 57 jaar zou worden) als eerbetoon aan hem deze single uitbrengen: Aan ’t Einde van de Regenboog.

Het toeval wil dat we 11 december 2007 bij de drukker waren om het hoesje door te spreken en een paar uur later kregen we de onheilstijding dat Benny ongeneeslijk ziek was.
Met deze uitslag hadden we totaal geen rekening gehouden.
Zo werd in één klap ons gelukkig zijn op dat moment ingeruild tot
Aan ’t Einde van de Regenboog……..

Tijdens zijn ziekbed heeft Benny mij meerdere keren te kennen gegeven dat hij deze single wilde uitbrengen, temeer daar hij veel positieve reacties kreeg toen hij in november 2007 dit lied ten gehore bracht bij het tv-programma MAX & LORETTA.

De single zal deze week uitgeBreid aandacht krijgen bij alle radiostations in Nederland en België.

Ook kan ik vast melden, dat ik voornemens ben het komend voorjaar een compleet nieuw album uit te brengen met materiaal dat nog niet eerder op een geluidsdrager is verschenen. Benny had nog prachtige stukken liggen en zijn trouwe fans zullen ook blij zijn met de specials, die Benny uitsluitend voor zijn theaterconcerten schreef.

Ook wil ik attenderen op de nieuwe e-mailadressen:
Voor zakelijke post: hansvanbarneveld@gmail.com

Tevens wil ik U allen danken voor de vele, hartverwarmende en ontroerende reacties die ik nog steeds mag ontvangen. Het steunt me in de strijd te overleven.