Lieve mensen,

De datum van Benny’s eerste sterfdag nadert snel. Ik heb besloten het condoleanceregister aan de vooravond van zijn sterfdag te sluiten.

Op vrijdagmiddag 6 februari a.s. zal rond 16.00 uur het register worden gesloten. Het ligt in mijn bedoeling dit in zijn geheel te plaatsen op onze website onder “in memoriam”. Het kan dan nog worden nagelezen, maar er kunnen geen berichten meer aan toegevoegd worden.
Het is zonder meer uniek te noemen dat bijna 7.500 berichten gebundeld werden in een voor mij bijzonder waardevol document.

Iedereen, die mij langs deze weg heeft gesteund ben ik zeer erkentelijk voor de vele blijken van medeleven.
Het heeft me zonder meer goed gedaan dat dit grote verlies door een heel breed publiek werd gedragen.

Volgende week een nieuwe bijdrage van Benny’s lieve collega en vriendin Mieke als gastcolumnist.